KEOP-5.7.0/15-2015-0106

Községünk nevét az idők során rendkívül változatosan írták. Néhány okiratban így találhatjuk:

  • 1268 Kaak (Árpád kori új okm. VIII. k. 199. l.)
  • 1333 Keek (Zichy okm. I. k. 412. l.
  • 1416 Keegh (Zichy okm. VI. k. 394. .)
  • 1422 Kéék (Leleszi metal. Szabolcs)
  • 1543 Keek falva (Orsz. Ltár. Dicalis összeírások)
  • 1645 Kík (Szabolcs vm. Lt. Fasc. 63.)
  • 1838 Keek (A község számozatlan irattárai)
  • 1863 Kék (Tagosítási iratok)
  • 1899 Keék (Térkép)

De vajon honnan ered a "Kék" név?

A név eredetére több elgondolás is van. Visszavezethető a kék színre. A régibb időben a szomszédos dombosabb nyíri vidékről tekintve kellő színben, tudniillik kék színben tükröződött. Egyesek a vízben termő kákáról vélik a nevét, mások szerint Kéki János halászról kaphatta a Kék nevet. Ismert falunkban egy monda is, mely szerint valaha itt röpködött a Rétközben egy különös kéktollú madár, ami itt hullajtotta el a tollát. A nyakát Gégényben (gége), a testét Pátrohán (potroha) veszítette el.

Az 1967-es régészeti ásatás- Dr. Németh Péter igazolta, hogy a település keletkezése a Honfoglalás idejére tehető. 737 éves falunk régi írások szerint többször cserélt gazdát. Nem egyszer elpusztult a tatár, a török és a pestis járvány, vagy a Tisza árvize miatt, de mindig újjá épült. A hajdani egyutcás, úgynevezett szalagtelkes településnek a 2011. évi adatok alapján 11 utcája, 660 háza és 2023 lakosa van.

Autóbusz menetrend

 

Vasúti menetrend

 

Full Reviw on best bokmaker - Ladbrokes Ladbrokes full information

TIOP

 

SzabolcsFoci.hu

 

Népszámlálás 2011

 

Downlaod Premium Themes